Top
Mateřská školka

Mateřská škola

DO ŠKOLKY
Družina

Družina

VSTUPTE
Školní jídelna

Jídelna

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Vítáme Vás

Naše malá škola v Hrádku dýchá příjemnou rodinnou atmosférou. Vzdělávají se u nás děti od 1. až do 5. ročníku. V malém kolektivu s průměrným počtem 10 dětí ve třídě lze velmi dobře uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti.

Celá škola je velice pěkně vyzdobena, samy děti přispívají svými výtvory ke zlepšení a zútulnění školního prostředí. Jsme rodinnou školou, kde velmi dobře funguje propojení dítě – rodina – škola, a kde je dobře dětem, zaměstnancům i rodičům...

Základní škola prochází momentálně náročnou rekonstrukcí, po jejímž dokončení bude dětem k dispozici pět moderních učeben, multimediální třída školní družiny a nově zrekonstruovaná a vybavená tělocvična.

Aktuální informace

Informace o provozu škol
28.1.2021

Od 1.2. do 14.2.2021 bude výuka probíhat ve stejném režimu jako dosud. Žáci prvního a druhého ročníku pokračují v prezenční výuce, žáci 3. - 5. ročníku pokračují distančně. Tito žáci si mohou domluvit individuální konzultace s vyučujícími.

Vysvědčení
28.1.2021

Žáci prvních a druhých tříd dostávají výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2021. Žáci 3. - 5. ročníku obdrží informace o prospěchu emailem a výpis v listinné podobě dostanou po opětovném zahájení prezenční výuky.

Distanční výuka
20.11.2020

Online výuka probíhá na komunikačním portálu Škola v pyžamu. Škola v pyžamu

Historie základní školy Hrádek

První zmínka o škole v Hrádku je z roku 1657 po dobytí Hrádku Švédy. V roce 1825 je na místě staré školy postavena škola nová z pálených cihel. Před zahájením vyučování v roce 1945 se o školu staral a připravoval ji na výuku, první český učitel v Hrádku Václav Skyba.

1. září 1945 předal správu školy nově jmenovanému řídícímu učiteli Karlu Pinkovi. K tomuto termínu nastoupila na školu tehdy mladá paní učitelka Helena Hamrlová, která na škole působila až do svého odchodu do důchodu, školou zněla čeština.

Od 1. 11. 1972 nastupuje jako ředitelka Marie Kocová a v této funkci působí do roku 1981. Při škole je zřízena školní družina. V listopadu 1976 začíná rozsáhlá rekonstrukce celé školy. Oprava je ukončena v roce 1978. V rámci rekonstrukce bylo nově přistaveno sociální zařízení, kabinety, sborovna, ředitelna a byt ředitele byl adaptován na školní kuchyni a jídelnu.

Od 1. 8. 2005 je ve funkci ředitelky ZŠ Mgr. Květoslava Švejcarová. V této funkci působí do července roku 2020. Od roku 2003 vstoupila škola do právní subjektivity, zřizovatelem je obec Hrádek. Součástí ZŠ je školní jídelna, družina a odloučené pracoviště mateřské školy a školní výdejny.

Od října roku 2020 nastupuje do školy nová paní ředitelka Mgr. Marcela Budná. Název základní školy prošel několika proměnami. Po poslední změně zřizovací listiny zní oficiální název Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace.

ZŠ a MŠ Hrádek