Top
Mateřská školka

Mateřská škola

DO ŠKOLKY
Družina

Družina

VSTUPTE
Školní jídelna

Jídelna

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek


Oznámení

Uvolnilo se nám jedno místo v MŠ, proto vypisujeme mimořádné přijímací řízení.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručte do 10.11.2023:

• osobně do budovy MŠ
• poštou na adresu ZŠ a MŠ Hrádek, Hrádek 53, 67127
• datovou schránkou,
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zs-hradek@post.cz

Dítě bude přijímáno podle následujících kritérií:
1/ spádovost - přednost mají děti s trvalým pobytem v Hrádku,
2/ věk - děti budou řazeny od nejstaršího po nejmladší.

Přihláška do MŠ


Vítáme vás

Naše malá škola v Hrádku dýchá příjemnou rodinnou atmosférou. Vzdělávají se u nás děti od 1. až do 5. ročníku. V malém kolektivu s průměrným počtem 12 dětí ve třídě lze velmi dobře uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti.

Celá škola je velice pěkně vyzdobena, samy děti přispívají svými výtvory ke zlepšení a zútulnění školního prostředí. Jsme rodinnou školou, kde velmi dobře funguje propojení dítě – rodina – škola, a kde je dobře dětem, zaměstnancům i rodičům...

Jak to v naší škole aktuálně vypadá, co nabízíme a co pro vás připravujeme si můžete přečíst na letáku nebo prohlédnout ve videu. Moc se na Vás a hlavně na děti těšíme :-)
Co nabízíme
Co připravujeme
Video školy


Aktuální informace

Historie základní školy Hrádek

První zmínka o škole v Hrádku je z roku 1657 po dobytí Hrádku Švédy. V roce 1825 je na místě staré školy postavena škola nová z pálených cihel. Před zahájením vyučování v roce 1945 se o školu staral a připravoval ji na výuku, první český učitel v Hrádku Václav Skyba.

1. září 1945 předal správu školy nově jmenovanému řídícímu učiteli Karlu Pinkovi. K tomuto termínu nastoupila na školu tehdy mladá paní učitelka Helena Hamrlová, která na škole působila až do svého odchodu do důchodu, školou zněla čeština.

Od 1. 11. 1972 nastupuje jako ředitelka Marie Kocová a v této funkci působí do roku 1981. Při škole je zřízena školní družina. V listopadu 1976 začíná rozsáhlá rekonstrukce celé školy. Oprava je ukončena v roce 1978. V rámci rekonstrukce bylo nově přistaveno sociální zařízení, kabinety, sborovna, ředitelna a byt ředitele byl adaptován na školní kuchyni a jídelnu.

Od 1. 8. 2005 je ve funkci ředitelky ZŠ Mgr. Květoslava Švejcarová. V této funkci působí do července roku 2020. Od roku 2003 vstoupila škola do právní subjektivity, zřizovatelem je obec Hrádek. Součástí ZŠ je školní jídelna, družina a odloučené pracoviště mateřské školy a školní výdejny.

Od října roku 2020 nastupuje do školy nová paní ředitelka Mgr. Marcela Budná. Název základní školy prošel několika proměnami. Po poslední změně zřizovací listiny zní oficiální název Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace.

ZŠ a MŠ Hrádek