Top
Mateřská školka

Mateřská škola

DO ŠKOLKY
Družina

Družina

VSTUPTE
Školní jídelna

Jídelna

INFORMACE

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Ve středu 5. května 2021 od 15.30h do 18:00h a ve čtvrtek 13. května 2021 od od 15.30h do 18:00h.

Pomocí rezervačního formuláře si můžete vybrat termín Vaší návštěvy a přihlásit se.

Přihláška
Leták
Rezervační formulář

Ti, kteří nemohou využít osobního zápisu, mohou podat žádost o přijetí následujícími způsoby:
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
poštou

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
V případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole, bude ředitelka školy rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle následujícího pořadí:

1/ děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou pátého roku věku pokud mají místo trvalého pobytu v Hrádku (povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem školní docházky),
2/ děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Hrádku,
3/ děti, které k 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Hrádku,
4/ děti s trvalým pobytem mimo Hrádek, kteří dosáhnou k 31.8.2021 nejméně třetího roku věku,
5/ děti mladší tří let, pokud mají místo trvalého pobytu v Hrádku v pořadí od nejstaršího po nejmladší,
6/ děti mladší tří let s trvalým pobytem mimo Hrádek v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

Doplňující informace:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy 1.6.2021 a to po dobu 15 dnů. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

Jak to v naší škole aktuálně vypadá, co nabízíme a co pro vás připravujeme si můžete přečíst na letáku nebo prohlédnout ve videu. Moc se na Vás a hlavně na děti těšíme :-)
Co nabízíme
Co připravujeme
Video školy

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Vítáme Vás

Naše malá škola v Hrádku dýchá příjemnou rodinnou atmosférou. Vzdělávají se u nás děti od 1. až do 5. ročníku. V malém kolektivu s průměrným počtem 10 dětí ve třídě lze velmi dobře uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti.

Celá škola je velice pěkně vyzdobena, samy děti přispívají svými výtvory ke zlepšení a zútulnění školního prostředí. Jsme rodinnou školou, kde velmi dobře funguje propojení dítě – rodina – škola, a kde je dobře dětem, zaměstnancům i rodičům...Aktuální informace

Zápis k předškolnímu vzdělávání
23.4.2021

Ve středu 5. května 2021 od 15.30h do 18:00h a ve čtvrtek 13. května 2021 od od 15.30h do 18:00h.

Zápis
16.3.2021

Termín zápisu do naší školy je 14.4. 2021 od 14.30 do 18.00 hod. Pomocí rezervačního formuláře si můžete vybrat termín Vaší návštěvy a přihlásit se. Žádost do školy prosím doručte do 16.4.2021.

Distanční výuka
20.11.2020

Online výuka probíhá na komunikačním portálu Škola v pyžamu. Škola v pyžamu

Skutečně zdravá škola
12.4.2021

Naše škola vstoupila do projektu Skutečně zdravá škola. V praxi to znamená, že naše paní kuchařky budou pro děti připravovat zdravá a chutná jídla, bez použití některých umělých dochucovadel. Budeme více využívat sezonních a čerstvých surovin, regionálních potravin, omezí se polotovary. Budeme se snažit dosáhnout na bronzový certifikát Skutečně zdravé školy (což se zatím žádné škole na Znojemsku nepovedlo). Čeká nás celkem 24 postupných kroků k získání ocenění. Tak nám držte pěsti :-)

Historie základní školy Hrádek

První zmínka o škole v Hrádku je z roku 1657 po dobytí Hrádku Švédy. V roce 1825 je na místě staré školy postavena škola nová z pálených cihel. Před zahájením vyučování v roce 1945 se o školu staral a připravoval ji na výuku, první český učitel v Hrádku Václav Skyba.

1. září 1945 předal správu školy nově jmenovanému řídícímu učiteli Karlu Pinkovi. K tomuto termínu nastoupila na školu tehdy mladá paní učitelka Helena Hamrlová, která na škole působila až do svého odchodu do důchodu, školou zněla čeština.

Od 1. 11. 1972 nastupuje jako ředitelka Marie Kocová a v této funkci působí do roku 1981. Při škole je zřízena školní družina. V listopadu 1976 začíná rozsáhlá rekonstrukce celé školy. Oprava je ukončena v roce 1978. V rámci rekonstrukce bylo nově přistaveno sociální zařízení, kabinety, sborovna, ředitelna a byt ředitele byl adaptován na školní kuchyni a jídelnu.

Od 1. 8. 2005 je ve funkci ředitelky ZŠ Mgr. Květoslava Švejcarová. V této funkci působí do července roku 2020. Od roku 2003 vstoupila škola do právní subjektivity, zřizovatelem je obec Hrádek. Součástí ZŠ je školní jídelna, družina a odloučené pracoviště mateřské školy a školní výdejny.

Od října roku 2020 nastupuje do školy nová paní ředitelka Mgr. Marcela Budná. Název základní školy prošel několika proměnami. Po poslední změně zřizovací listiny zní oficiální název Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace.

ZŠ a MŠ Hrádek